Mijn hond kan niet alleen zijn, wat nu?

Je hond is een pup
Mensen denken wel eens dat pups vanaf dag 1 alleen moeten leren zijn ( want anders leren ze het niet) Dat is een mythe. Pups hebben tijd nodig om zich goed te voelen in jouw afwezigheid en dat leerproces kan verschillend zijn van pup tot pup. Immers elke pup heeft een ander verhaal.

  • Pups die in België geboren zijn, verlaten hun moeder op 8 weken, om het nest in te ruilen voor een gezin. Pas wanneer de pup zich voldoende heeft gehecht aan het gezin, is een pup in staat om zich veilig te voelen in de nieuwe omgeving, ook in jouw afwezigheid. Zorg er dan ook voor dat je pup de eerste dagen en nachten niet alleen hoeft te zijn. Neem kleine stapjes, en ben je onzeker, contacteer een professional.

  • Pups die in het buitenland geboren zijn, hebben een ander verhaal. Ook die pups blijven tot 8 weken in het nest, maar gaan daarna nog 8 weken in wacht om in België te mogen worden ingevoerd. In deze wachtperiode zitten pups samen met pups, maar in vele gevallen ontbreekt de aanwezigheid van een toeziend ouderdier of een mens, waarbij de pup veiligheid kan zoeken. Vergelijk het met een kleuterklas zonder juf. Dat betekent chaos. Voor deze pups kan het aanzienlijk langer duren om te leren alleen zijn. Immers onderzoek toont aan dat de kwaliteit van moederzorg, alsook hechting aan de mens die daarop volgt, nodig zijn voor een optimale gedragsontwikkeling van een pup.

Je hond is volwassen of senior
Mensen denken wel eens dat alles kan worden getraind, dus ook alleen zijn. Toch schuilt daar een valkuil, want wanneer volwassen honden niet alleen kunnen zijn, gaat het vaak over emotionele gedragingen zoals : blaffen, janken, huilen, vernielen, krabben aan deuren en vensters of behoefte doen. Vertoont jouw hond een van deze tekenen bij het alleen zijn, STOP dan met oefenen. Contacteer een professional die een onderzoek doet naar de OORZAAK van het niet alleen kunnen zijn. Dit kunnen medische oorzaken zijn ( bv. pijnprocessen of hersenaandoeningen), maar ook gedragsmatige oorzaken ( overgevoelig t.o.v. geluiden, veralgemeende onrust of angst). Jouw hond heeft hulp nodig, geen training.