Waaruit bestaat een gedragsonderzoek?

Doel
Wat is er aan de hand met je kat(ten). Wat kan er worden gedaan om het probleem van je kat(ten) te verhelpen. Op welke manier kan dat best gebeuren (management, therapie)

Diagnose
Om een diagnose te stellen verzamelt de specialist zoveel mogelijk informatie over je kat: o.a. via onderzoek van situaties waarin je kat problematisch gedrag vertoont, maar ook van situaties waarin je kat(ten) zich goed voelen.  Het uiteindelijke doel is om te bekijken in hoeverre je kat of je katten kunnen herstellen zodat er opnieuw een aangename manier van samenleven ontstaat.

Het gedragsonderzoek bevat :
- Analyse ( fiches, videobeelden)
- Consultatie (2u)
- Diagnose
- Advies
- Verslag
- Plan van aanpak.