Therapie is het engagement om samen een weg af te leggen.

Vaak wordt therapie verward met trainen of les volgen. Daar gaat therapie niet over. Therapie betekent dat jij en je gezin professioneel worden ondersteund om het gedrag van je kat zoveel mogelijk te verbeteren.
Soms wordt therapie ook verward met "iets afleren" , "straffen zodat de kat het leert", of "belonen zodat de kat het begrijpt". Ook daar gaat therapie niet over. Therapie gaat over het aanpakken van "het waarom" en het stap per stap ondersteunen van je kat om zich beter te voelen.

Hoe gaat therapie in zijn werk?

  1. Samenspraak
    Tijdens de consultatie worden de mogelijkheden van je kat besproken. Deze zijn afhankelijk van de problematiek van je kat (diagnose) en de mate van herstel waartoe je kat in staat is (sociaal emotionele veerkracht). Een therapieplan verloopt op maat van je kat, en houdt rekening met je verwachtingen en perspectieven.

  2. Comfortmanagement
    Om nieuw gedrag te kunnen leren hebben katten nood aan een situatie die veilig voelt vanuit kattenperspectief. Van daaruit kunnen ze herstellen en stappen (leren) zetten om vooruit te gaan. Om dit te realiseren kan je worden geholpen door een professionele kattencoach die in jouw regio actief is.

  3. Ondersteunende medicatie
    Over medicatie die de hersenen beïnvloedt, bestaan er tal van mythes. Jammer. Onderzoek en ervaring geven aan dat medicatie een belangrijk hulpmiddel kan zijn in het verbeteren van de levenskwaliteit. Bijvoorbeeld voor katten die onvoldoende herstellen (ondanks goed management), of voor katten waarbij de diagnose aangeeft dat er sprake is van regressie van gedrag. Er is hoop voor deze katten om herstel te kunnen bekomen door de werking van de hersenen te ondersteunen. Wees gezond kritisch, durf denken.